Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, jvf. vedtægterne.

Ordinær generalforsamling
afholdes den 11. marts 2024 kl. 19.00 
på Café Mynte, Marielyst Strandvej 60, Marielyst
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er Karsten Kragh, Jesper Larsen og Torben Hauerslev
 (øvrige medlemmer af bestyrelsen er Mogens Hemmingsen og Steen Andersen)
På valg som førstesuppleant er Anders Madsen og som andensuppleant er Jens Corneliussen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er Poul Erik Hansen og som suppleant er Niels Kjærgaard
8. Eventuelt

Se referatet fra tidligere generalforsamling på siden Vandværket/referater