Der afholdes ordinær generalforsamling

tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 på

Restaurant Oldfruen, Marielyst Strandvej 25A, Marielyst

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Samme dag og sted afholdes der kl. 16.30 

afskedsreception for Erik Lundvaldt

som nu, efter at have passet vandværket i 32 år, har valgt at fratræde.

P.b.v.
Mogens Hemmingsen
formand

Erik Lundvaldt fratræder efter 32 år i vandværkets tjeneste

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Tirsdag 

den 5. marts 2019 kl. 19.00

 

var der ordinær generalforsamling på 


Restaurant Oldfruen, Marielyst

  


Dagsorden ifølge vedtægterne.Referat kommer

Se regnskab for 2018 og budget for 2019
_________________________________________________________________


 

 


SMS-service

 

Vandværket har en SM-service, 
 hvor der 
ved driftsforstyrrelse sendes info ud til de mobiltelefoner,
 der er registreret på adressen.

De modtager denne service direkte.

Øvrige (andre) mobiltelefoner kan tilmeldes SMS-service,
ligesom de registrerede telefoner kan frameldes.
Dette kan ske på denne hjemmeside under fanen:
Selvbetjening -til/afmeld SMS 

Orientering om SMS-service´en i PDF SMS service26112018 (003).pdf

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Er der sprunget et vandrør ?

Link til eftergivelse af vandafgift ved vandspild  

______________________________________________________________________________

 

 


Aktuelt 
Der er ingen særlige bemærkninger til vandværksdriften i øjeblikket.
 
 
Kontakter til

Væggerløse

 Vandværk
:


 Hvis du oplever, at der er problemer med vandforsyningen inden for Væggerløse Vandværk´s område, beder vi dig kontakte os:
Akut på ledningsnettet:
 Ring til Væggerløse Vandværk på

tlf. 54 17 79 77
              Spørgsmål vedrørende regninger:

Kontakt Øernes Revision på
nyk@oernes.dk
eller telefon 54445455

Øvrigt: send en mail til: 
mogenshemmingsen@gmail.com 
Tlf: 20 56 42 43

 

 

 

 

Væggerløse Vandværk.

havde
ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 1900

Se webmasters referat på siden: Vandværk/referater

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Vandpumpe m tekst
Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent friskt vand.
Det har det gjort siden 1935, da det første fælles vandværk blev bygget.
På denne hjemmeside fortæller vi lidt historie om vandværket,
og vi prøver at orientere om alt det, vi mener, der er behov for at vide 
om den lokale vandforsyning. 
Du kan se, hvor stort et område, Vglvand leverer vand til
nemlig fra Flatø i vest til Marielyst i øst og du kan se meget mere.Kontakt for hjemmesideopbygning:

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk