Drift

Normal drift

 

 

Hvis du konstaterer problemer med vandforsyningen
inden for Væggerløse Vandværk´s område, beder vi dig kontakte os:
 på tlf. 54 17 79 77
eller
 send en mail til: Formand@vglvand.dk 

 Økonomi: Kontakt Øernes Revision på tlf. 54 88 54 94 
 Væggerløse Vandværk SE nr. 51257316

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan blive dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd på siden: Priser

SMS-service
Vandværket har en SMS-service, 
 hvor der ved driftsforstyrrelse sendes info ud til de mobiltelefoner, der er registreret på adressen. 

De modtager denne service direkte.

Øvrige (andre) mobiltelefoner kan tilmeldes denne SMS-service, 
ligesom de registrerede telefoner kan frameldes
(f.eks dine børns mobil).
Dette kan ske på denne hjemmeside under fanen: 

Selvbetjening -til/afmeld SMS 

Orientering om SMS-service´en i PDF 
SMS service26112018 (003).pdf

De nye målere kan give en del oplysninger.
Se Selvbetjening/måleraflæsning 

Hvis Væggerløse Vandværk konstaterer et brud eller en læk hos en forbruger,
udsender vandværket en SMS til den eller de mobiltelefoner,som er tilknyttet adressen, hvor skaden er konstateret.
Se mere om dette her 

Velkommen til Væggerløse Vandværk

Vandpumpe m tekst
Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent friskt vand.
Det har det gjort siden 1935, da det første fælles vandværk blev bygget. På denne hjemmeside fortæller vi lidt historie om vandværket, og vi prøver at orientere om alt det, vi mener, der er behov for at vide om den lokale vandforsyning. Du kan se, hvor stort et område, Vglvand leverer vand til, nemlig fra Flatø i vest til Marielyst i øst, og du kan se meget mere. 

Se forsyningsområdet på siden: Vandværket/Forsyningsområde