Vandkvalitet

Kontrol med vandkvaliteten udføres efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. sept. 2001. Der udtages prøver til analyser fra boringer (råvand), på vandværket, på ledningsnettet (rentvand) samt hos forbrugere. Antallet af prøver bestemmes af den udpumpede vandmængde. De ligger typisk på op til fem pr år.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

 

Miljøstyrelsen har en hjemmeside, hvor der kan hentes forskellige oplysninger om bl.a. drikkevand. 

Se de officielle vandkvalitetsprøver på dette link:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56471  

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. 

FVD Vejledning nr. 217:   Du kan finde en vejledning i at læse en vandanalyse ved at klikke her  Vejledningen findes på FVD´s hjemmeside 

Resultater af tests dateret 19.10.2017:   Res_EUDKVE-00599180.xlsx        AR-17-CA-00599180-01.pdf

 

Vandpostens artikel i september 2022 om PFAS