På kortet her kan du se, hvor Vglvand forsyner brugerne med frisk vand. 
Det er hele området inden for den prikkede linie fra Flatø i vest til Marielyst i øst.