Måleraflæsning
I forbindelse med flytning skal måleren naturligvis aflæses, og resultatet meddeles på det skema, som anvendes ved flyttemeddelelsen til vandværket.
Derudover skal vandmåleren aflæses i løbet af december måned hvert år, og resultatet skal meddeles til Guldborgsund Forsyning. Det er vigtigt, at aflæsningen indberettes inden udgangen af december, da tallene skal bearbejdes, så resultaterne kan indgå i årsregnskabet.
Vandværket har en aftale med Guldborgsund Forsyning, som samler og bearbejder tallene. Forsyningen skal jo bruge de samme tal til beregning af afvandingsbidrag. På den måde skal forbrugerne kun indberette et sted.
Er indberetningen ikke foretaget inden udgangen af december måned, skal vandværket have en person ud for at foretage aflæsningen. I 2019 kostede det 312,50 kr. incl. moms. Og det kan forbrugeren jo undgå ved at indberette i tide.
Guldborgsund Forsyning udsender et brev i begyndelsen af december hvori der er anført, hvorledes der kan indberettes.