Måleraflæsning
I forbindelse med flytning skal måleren naturligvis aflæses, og resultatet meddeles på det skema, som anvendes ved flyttemeddelelsen til vandværket. Se siden: Flyttemeddelelse 

Du kan få en del oplysninger på måleren. Klik her for at få forklaret de forskellige symboler